Gerd Liv Valla besøkte MiRA-Senteret for å diskutere minoritetskvinner og arbeidsliv. Flere kvinner delte sine erfaringer med den tidligere LO-lederen, om blant annet lange perioder fra praksisplass til praksisplass uten å få tilbud om jobb. Besøk av Gerd Liv Valla

Det er en høy andel minoritetskvinner som er i midlertidige stillinger med lav lønn. I tillegg går mange tusen kvinner fra praksisplass til praksisplass i år etter år uten lønn men med sosialstønad. Å øke minoritetskvinners yrkeskompetanse og språkkunnskaper er positive tiltak. MiRA-Senteret er i midlertidig kritiske til at arbeidsgivere utnytter ordningen for å skaffe seg gratis arbeidskraft. Hvem er det som følger opp kvinnene i perioden med arbeidspraksis og sikrer at kvinnene ikke forblir i arbeidspraksis i ti år uten å få tilby om ansettelse med reelle lønnsytelser?

For mange minoritetskvinner er praksisplasser via NAV blitt en evig runddans som verken fører til kvalifisering til arbeidslivet eller bærekratig inntekt. Det må stilles krav til bedrifter som tar imot minoritetskvinner på arbeidspraksis, og det må innføres en tidsbegrensning for hvor lenge en person kan holdes i praksisplass på forskjellige arbeidssteder uten ordinær lønn.

Det bør også være slik at når NAV vurderer en kvinnes kompetanse og arbeidserfaring fra hjemlandet, må deres muligheter på arbeidsmarkedet vurderes realistisk og helhetlig. Det må tilbys relevante kurs og utdanningsmuligheter, og arbeidspraksisen må være tilpasset hennes kompetanse slik at hun kan utvikle seg og oppnå reelle muligheter til å komme inn i arbeidslivet. Bedre bruk at den kompetansen kvinner med minoritetsbakgrunn bringer med seg fra sitt hjemland, vil ha positive innvirkninger både for staten, enkeltindividet og samfunnet generelt.

Vi diskuterte disse utfordringene sammen med Gerd Liv Valla. ”Vårt høyeste ønske er å få en jobb”, sa en kvinnene svært oppgitt mens de andre kvinnene nikket enig. For disse kvinnene er lærevilje og lyst til å delta i arbeidslivet, høyst tilstedeværende. Valla uttrykte at kvinnenes engasjement inspirerte henne til å arbeide videre for å bedre situasjonen for de mange kvinnene med minoritetsbakgrunn, som har et brennende ønske om å delta i arbeidslivet med sin høye kompetanse.