MiRA-Senteret arrangerte kurs for om lag 40 barnevernsansatte og andre interesserte tirsdag 25.mars i forbindelse med prosjektet ”Minoriteter i møte med barnevernet”.

Athar Ali var foredragsholder for kurset, han er leder for Norsk Innvandrerforum og for prosjektet ”Flerkulturelt barnevern? Hvordan fremme dialog mellom barnevernet og etniske minoriteter”. På kurset ga Ali eksempler på caser om barnevernets håndtering av minoritetsbarn/ familier, og han belyste ulike barrierer og utfordringer i møte mellom barnevern og familier med minoritetsbakgrunn. barnevernskurs

Kurset stimulerte til dialog og diskusjon om hvordan barnevernet jobber på godt og vondt, samtidig som kurset åpnet opp for utveksling av ulike erfaringer barnevernsansatte imellom.

Det vil bli arrangert flere spennende kurs for barnevernsansatte i regi av MiRA-Senteret, følg med på vår facebookside og hjemmeside.