Hennes Majestet Dronningen har sagt ja til å være beskytter for MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. «Dette er et viktig signal for å anerkjenne minoritetskvinners arbeid for likestilling og inkludering i det norske samfunnet», sier Fakhra Salimi, MiRA-Senterets leder. dronningen ny

Beskytterskap er en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer som jobber innenfor viktige områder av samfunnslivet.    

MiRA-Senteret har i over 25 år jobbet med likestilling for minoritetskvinner i Norge. Senteret arbeider for reell likestilling på tvers av etnisitet, klasse og kjønn. MiRA-Senteret tilbyr integreringsfremmende kurs, arrangerer kulturelle og sosiale aktiviteter og tilbyr gratis juridisk bistand og rådgivning. Senteret er også brukerstyrt og det er kvinner med minoritetsbakgrunn som selv utvikler og organiserer aktivitetene. På MiRA-Senteret bygger kvinner sosiale nettverk, videreutvikler sin kompetanse, får innsikt i sine rettigheter og sammen bidrar vi til bevisstgjøring og selvrealisering.  

Dronning Sonja besøkte MiRA-Senteret i november i fjor, og fikk da innblikk i hvordan Senteret arbeider med flerdimensjonal likestilling og å styrke minoritetskvinners deltagelse i samfunnet. Dronningen viste et tydelig engasjement for kvinnenes sterke livshistorier der de blant annet fortalte om sitt første møte med Norge, og om håp og drømmer for fremtiden. 

Dronningens beskytterskap er en viktig anerkjennelse og en stor inspirasjon for alle på MiRA-Senteret. Med dette viser Dronning Sonja stor tillit til arbeidet som MiRA-Senteret gjør innenfor integrerings- og likestillingsfeltet, og signaliserer betydningen av å jobbe for et åpent og inkluderende Norge. «Det gjør oss veldig stolte» sier Fakhra Salimi, MiRA-Senterets leder. 

Fotograf: Henrik Beckheim.