I anledning hundreårsjubileet for kvinners stemmerett og det kommende Stortingsvalget, gjennomfører MiRA-Senteret en valg- og demokratikampanje med en rekke informasjonsstands, valg- og stemmeopplæring, politiske debatter og valgdueller. Gjennom denne kampanjen vil vi vise at alle kan være med å påvirke det samfunnet vi lever i, og at DIN stemme teller!

Vi vil invitere til flere informasjons- og debattforum på MiRA-Senteret, arrangere utflukter til Stortinget og valg - til hjemmesideEidsvollbygningen, og gi praktisk opplæring i hvordan man stemmer. I forkant av kommunevalget i 2011 opplevde vi at mange ønsket praktisk opplæring i hvordan man stemmer, og mange kvinner testet ut ”prøverommet” som vi hadde innredet med stemmesedler og valgurne. Vi vil derfor tilby praktisk opplæring i stemmegivning også i år, og oppfordrer alle kvinner som er usikker på hvordan man stemmer, til å komme innom senteret!

I forkant av stortingsvalget 9. september vil vi arrangere flere valgdueller med representanter fra de politiske partiene. Her vil politikerne får muligheten til å klargjøre hva de står for, og kvinner med minoritetsbakgrunn vil få muligheten til å utfordre politikerne på områder som er viktige for dem.

DebattLinderud

Datoer og nærmere informasjon om det enkelte arrangement vil bli lagt ut fortløpende i aktivitetskalenderen på MiRA-Senterets hjemmeside (se nede til venstre).

Bli med – du også!

 

www.mirasenteret.no