Frem mot kommunestyret- og fylkestingsvalget den 14.september arrangerer MiRA-Senteret dialogmøter med de ulike politiske partiene i forbindelse med valgkampanjen vår «Hev Stemmen Nå!». Tirsdag 9. juni fikk vi besøk av Senterpartiets førstekandidat S1for bystyret i Oslo Aisha Naz Bhatti.

Viktige tema ble diskutert, og engasjerte kvinner ved MiRA-senteret fikk gitt utrykk for sine kampsaker og stilt politikeren gode spørsmål.
Senterpartiet har vært i vinden i det siste angående deres forslag om «bussing», altså å busse elever med minoritetsbakgrunn til skoler med lav andel av minoritetselever og vice versa. «Hvordan tenker Senterpartiet at bussing skal fungere i praksis?

Bhatti innledet med å si at ja, det har vært mye kritikk om dette forslaget, men at det er viktig at man tørr å ta opp kontroversielle saker. Videre informerte hun om at Senterpartiet ikke har en konkret løsning når det gjelder den praktiske gjennomføringen, men at de tenker at rundt 30 elever per skole kan busses til andre skoler som har en mer balansert fordeling av elever. SP tenker å prioritere elever som ligger «under grensen» når det gjelder norskferdigheter. Denne ordningen er tenkt frivillig, og ideelt sett ser SP at det blir gjensidig bussing. De vil starte med å kartlegge behovet, og viser det seg at behovet er der kan man tenke videre.
Ideen er hentet fra Århus i Danmark der de gjorde det obligatorisk med bussing for en mer jevn fordeling av etnisk danske og s2minoritetselever ved skolene. En stor kartleggingsundersøkelse ble gjennomført der de fant ut at elevene oppnådde gode språkferdigheter over kort tid. Det viste seg også at foreldrene ønsket at barna fortsatte på deres nye tilegnede skoler selv etter oppnådd språkferdighet.
Bhatti presiserte at det å ha dårlig språkkunnskap som barn fort kan bli en ond sirkel, da dette kan resultere i at de vil henge etter på den generelle undervisningen også. Senterpartiet ønsker at majoriteter og minoriteter omgås, at det blir inkludering og integrering fra dag en.

«Ut ifra partiprogrammet til SP kommer det frem at SP ønsker flere innvandrere inn i arbeidslivet. MiRA-senteret lurer på hvordan dere konkret tenker å gjøre dette?»
Bhatti fortalte at hun selv har vært utsatt for blant annet navnediskriminering i jobbsøkerprosessen, og vet hvor frustrerende dette kan være. «Det er mange minoritetskvinner som har vilje og motivasjon og det er derfor viktig å sikre at kommunene tilbyr jobb til kvalifiserte kandidater», men SP har ingen konkret plan for hvordan dette skal gjennomføres.
Når det kommer til kravet om norskprøve 3 for å kunne jobbe i Oslo kommune uttalte Bhatti at hun kan forstå kravet i visse stillinger, som i skolen, men at det ikke er nødvendig for andre yrker, som f.eks. vaskehjelp.

«MiRA-Senteret er i kontakt med mange kvinner som går fra praksisplass til praksisplass, og aldri får tilbud om jobb. Hva tenker SP er en mulig løsning på dette problemet?»
SP vil stille strengere krav til bedriftene som mottar praksiselever, og vil at kvinnene skal bli prioritert om de har vært utplassert over en viss periode. Det finnes gode ordninger for kvinner som allerede er i arbeid, men lite for nyankomne kvinner og når det gjelder familieliv. Bhatti sier hun kjenner seg igjen, og at vi trenger bedre inkludering. Videre poengterer hun at hun er engasjert og brenner for dette, men at de ikke har noen konkrete forslag til hvordan dette kan forbedres.
SP vil også fokusere på tilbud for å motvirke ensomhet blant eldre med minoritetsbakgrunn. De kommer med forslag om å opprette en infokanal på deres eget morsmål, samt styrke eksisterende tilbud.
Avslutningsvis diskuterte vi tillitskrisen som har oppstått mellom barnevernet og minoritetene – og igjen ble det dratt frem at det er et behov for å styrke de ansattes flerkulturelle kompetanse, og viktigheten av god dialog mellom barnevernet og minoritetsfamilier.

S3