Hennes Majestet Dronningen har sagt ja til å være beskytter for MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. «Dette er et viktig signal for å anerkjenne minoritetskvinners arbeid for likestilling og inkludering i det norske samfunnet», sier Fakhra Salimi, MiRA-Senterets leder. dronningen ny

Dronning Sonja besøkte MiRA-Senteret i november i fjor, og fikk da innblikk i hvordan Senteret arbeider med flerdimensjonal likestilling og å styrke minoritetskvinners deltagelse i samfunnet. Dronningen viste et tydelig engasjement for kvinnenes sterke livshistorier der de blant annet fortalte om sitt første møte med Norge, og om håp og drømmer for fremtiden. 

Dronningens beskytterskap er en viktig anerkjennelse og en stor inspirasjon for alle på MiRA-Senteret. Med dette viser Dronning Sonja stor tillit til arbeidet som MiRA-Senteret gjør innenfor integrerings- og likestillingsfeltet, og signaliserer betydningen av å jobbe for et åpent og inkluderende Norge. «Det gjør oss veldig stolte» sier Fakhra Salimi, MiRA-Senterets leder. 

Les mer…