MiRA-Senterets banebrytende arbeid mot vold i oppdragelsen og for empowerment av mødre med minoritetsbakgrunn skal videreføres.

MiRA-Senteret har lenge jobbet med forebygging av vold i barneoppdragelsen og har i den forbindelse trent og gitt veiledning til mødre med minoritetsbakgrunn. Disse mødrene jobber nå med andre mødre i sine lokalmiljø. Regjeringen har anerkjent betydningen av å involvere kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidet for å forebygge vold i oppdragelsen, da den i Integreringsmeldingen varslet at den ville støtte en videreføring av MiRA-Senterets veilederkurs og mødregrupper. Det er nå avklart at Senteret vil få økonomisk støtte gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) for å videreføre dette pionerarbeidet.

Vi lanserte tiltaket den 10. april og Statsråd Inga Marte Thorkildsen var til stedet ved lanseringen. Vi er glade for å se nyhetsbrev Inga Martestatsrådens engasjement i empowermentsarbeid for minoritetskvinner. Kvinnene som var på møte ble inspirert av statsrådens engasjement og vi håper at statsråden også blir inspirert av å se styrken til minoritetskvinner som ellers er usynlig i den offentlige debatten.

De første kursene for å styrke mødrenes kunnskap om barnas rettigheter og barnevern begynner allerede i mai.

Trykk her for å lese mer om tiltaket.

«Integreringsmeldingen»