MiRA-Senteret inviterer til fagseminar ”Lønnet arbeid eller praksisplass?»:

Tirsdag 31.mai kl. 13.30 til 15.00 på Litteraturhuset i Oslo. 8.mars 7

Det er mange kvinner med minoritetsbakgrunn som har et brennende ønske om å delta i arbeidslivet. Mange kvinner ønsker å sikre seg og sin familie økonomisk uavhengighet. Likevel opplever et svært høyt antall kvinner med minoritetsbakgrunn store vanskeligheter med å få innpass på arbeidsmarkedet, og urovekkende mange går fra praksisplass til praksisplass i årevis uten lønn men med sosial stønad.

Formålet med dette seminaret er å sette søkelys på ulike arbeidslivsutfordringer og foreslå noen konkrete tiltak som vil legge til rette for minoritetskvinners deltagelse i arbeidslivet.

Det vil være flere spennende innlegg fra blant andre Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. I forlengelse av diskusjonen, vil det bli avholdt en sertifiseringsseremoni for kvinner ved MiRA-Senteret som har deltatt i kursserien Mødre som veiledere og som har kvalifisert seg til å bli veiledere for andre kvinner i sine nærmiljø. MiRA-Senteret vil også lansere en håndbok om barnevern og en fagrapport med tittelen ”Likestilt – til hvilken pris? Om arbeidsliv og familieliv i et minoritetsperspektiv”.

SE PROGRAM HER.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Med hensyn til servering, send gjerne påmelding til post@mirasenteret.no innen fredag 27.mai.