MiRA-Senteret oppfordrer justisminister Anders Anundsen til å samarbeide med sin kollega statsråd Solveig Horne for å styrke rettssikkerhet og likestilling av minoritetskvinner og forebygge vold i nære relasjoner.Fakhra nyhetsbrev bilde

Statsråd Solveig Horne har ansvar for likestillingspolitikk og har i flere anledninger uttrykt et ønske om å forebygge vold i nære relasjoner blant minoriteter. Hun fremstår også genuint opptatt av å styrke integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet.Etter snart to år i statsrådsstolen er tiden nå kommet for å vise handlekraft og gjøre intensjoner om til praktisk politikk. Første skritt bør være å få justisminister Anders Anundsen med på laget og sikre innvandrerkvinner individuelle rettigheter og reell beskyttelse mot vold fra dag én.

Les mer…