Velkommen til MiRA-Senterets Forum for bevisste valg:

Norsk feminisme og interseksjonalitet i et politisk landskap preget av økende populisme!

Torsdag 2.mars 2017 kl. 16:00 til 18:00 på Melahuset, Mariboesgate 812819177 1724423747773182 3785132383823700137 o

«Freedom is a constant struggle» sier Angela Davis, feminist og menneskerettighetsforkjemper. «Freedom is not free» uttalte Martin Luther King jr. under borgerrettighetskampen i USA. Norge har blitt anerkjent som et av verdens beste land når det gjelder likestilling, men i dagens politiske klima kan vi sette spørsmålstegn ved om vi kan ta noen av våre rettigheter som en selvfølge. Likestillingskampen er blitt viktigere enn noensinne! Det offentlige ordskiftet og det politiske debattklima har tilspisset seg, og høyreekstreme krefter er på frammarsj. Like rettigheter og muligheter på tvers av kjønn, etnisitet, religion, alder, funksjonsevne, seksuell orientering m.m. er stadig truet og forsøkt innskrenket. Kvinnerettigheter kan ikke adskilles fra rettighetene til alle undertrykte grupper i vårt samfunn, og det er avgjørende at vi står sammen i kampen. Er norske feminister rustet med kunnskap og vilje til å skape en bredere bevegelse?

I anledning kvinnedagen 8.mars ønsker MiRA-Senteret å sette søkelyset på: Norsk feminisme og interseksjonaltet i et politisk landskap preget av økende populisme!

Vi inviterer alle interesserte til å bidra i en spennende dialog. Det blir innlegg fra engasjerte personer som på ulike måter har markert seg i den offentlige debatten.

Det vil bli lett servering. Med hensyn til servering, send gjerne påmelding til post@mirasenteret.no.

SE PROGRAM HER!

Hold av tid og dato, spre informasjonen, ta med deg venner og bekjente og bli med i årets viktigste debatt!

#feminismeforalle