I fjor feiret hele verden FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 (UNSCR 1325) om «kvinner, fred og sikkerhet». Samme år var vi vitne til den omfattende flukten mot Europas grenser. Hvilke rettigheter har mennesker, og da særlig kvinner og barn, på flukt? Fakhra nyhetsbrev bilde

I media og i samfunnsdebatten hører vi ofte om tall – hvor mange skal vi ta imot? Vi hører også om «deres» kultur, og hvor forskjellige «de» er fra «oss». Kan lille Norge tåle så mange?

I sosiale medier har man snakket om flyktninger som potensielle terrorister, og media bruker hyppig begreper som «barnebruder», «tvangsgiftede» og «omskårede» for å betegne kvinner og barn på flukt.

Mange frivillige organisasjoner, deriblant MiRA-Senteret, har prøvd å fokusere på rettighetsaspektet ved flyktningenes situasjon, men slike stemmer forsvinner ofte i støyen av nyheter og vinklinger av mer sensasjonell art.

Les mer…