Mandag 24.april holdt MiRA-Senteret en workshop for elever på Nydalen videregående skole om ulike temaer som opptar minoritetsjenter i dagens samfunn.

IMG 1238MiRA-Senteret har i alle år jobbet med unge jenter med minoritetsbakgrunn og denne gruppens hverdag. I tillegg til å gi råd og veiledning i enkeltsaker har vi en aktiv diskusjonsgruppe som tar opp temaer som identitet, skolehverdag, kropp og seksualitet. I forbindelse med dette arbeidet har vi et godt samarbeid med flere skoler rundt om i landet og en av disse er Nydalen videregående skole.

Feminisme, kropp, og seksualitet var noen av temaene som ble diskutert. Mange unge jenter med minoritetsbakgrunn kan oppleve å leve i et krysspress og derfor er det ekstra viktig at denne gruppen har møteplasser hvor de i trygge omgivelser kan definere sin egen hverdag. MiRA-Senterets jentegruppe er svært populær og flere av elevene uttrykte stor interesse for å bli en del av denne gruppen.

MiRA-Senteret ser fram til videre godt samarbeid med skolene, slik at vi sammen kan legge til rette for gode oppvekstsvilkår og styrke unge jenter med minoritetsbakgrunn.