Politikermøte, MiRA-senteret, torsdag 20. juni 2013

FrPs stortingsrepresentanter: Solveig Horne, familie- og kulturkomiteen, Bente Thorsen, utdanningskomiteen og Laila Reiertsen, arbeids- og sosialkomiteen

Nei til kvotering og særbehandling, alle skal ha like muligheter, statsborgerskap skal henge høyt og holdningsarbeid alene skal bekjempe diskriminering. Det var budskapet da FrPs kvinner gjestet MiRA-senteret i et forfriskende dialogmøte.

14 kvinner fra like mange land blar ivrig i FrPs partiprogram og plukker det fra hverandre. De venter på FRP1representanter fra det partiet som står lengst unna MiRA-senterets verdigrunnlag, og de forbereder seg godt og har mange spørsmål.

Stemningen er allerede spent da den kvinnesterke delegasjonen med stortingsrepresentanter fra FrP ankommer. Solveig Horne fra familie- og kulturkomiteen, Bente Thorsen fra utdanningskomiteen og Laila Reiertsen fra arbeids- og sosialkomiteen hilser fra Siv Jensen og er nysgjerrig på MiRA-senterets opplæringstiltak. MiRAleder Fakhra Salimi lurer på hva slags plass det flerkulturelle Norge har i FrPs partiprogram.

Diskriminering

– FrPs politikk er for innvandring, understreker Solveig Horne, men innrømmer at det ofte er stort fokus på de kriminelle. – Og der fremstår mennene i vårt parti som veldig sinte. Men det blir feil. Norge hadde ikke fungert uten alle arbeidsinnvandrerne som gjør godt arbeid. Vi kvinner i FrP må snakke mer positivt om det flerkulturelle samfunnet.

MiRA-kvinnene er enige, men mener FrPs program er motsetningsfylt. Fakhra Salimi påpeker partiets ønske om strengere krav til familiegjenforening. FrP mener det er nødvendig for å forebygge tvangsekteskap og at det kommer analfabeter til landet som aldri kommer seg ut i samfunnet. MiRA-lederen mener argumentet har gått ut på dato.

– Det stemte kanskje på 70-tallet, men i dag har de fleste som kommer høy utdanning fra hjemlandet, men de sliter med å få jobb. Folk diskrimineres for sitt utenlandske navn.

Det er ivrig stemning på MiRA-senteret. Flere av kvinnene snakker i munnen på hverandre. Mange mener kvotering er en god ordning som kan komme minoritetskvinner til gode.

– Vi er imot kvotering, det er diskriminering i seg selv, mener Solveig Horne, og hun er motstander av en lov mot navnediskriminering, selv om hun vet det forekommer. Hun mener arbeidsgiver må ta ansvar og ansette den best kvalifiserte.

– Vi må jobbe med holdninger, særlig i det offentlige.

– Hvordan kan dere si at dere vil jobbe med holdninger? spør en. – Dere fokuserer jo bare på det negative, de kriminelle, og at folk her gifter seg med folk i hjemlandet.

FrP-kvinnene sier de ønsker et positivt fokus, men at mediene er mer opptatt av konfliktstoff. Dessuten er det flere menn enn kvinner som hiver seg inn i debattene.

Arbeid

– Vi er opptatt av at det legges til rette for at kvinner som vil kan jobbe. Fokus må på kvinner opp og frem. Mange kvinner egner seg i lederstilling, men vil kanskje ikke prioritere det. Da skal de ikke ses ned på av den grunn, sier Bente Thorsen. Hun påpeker at det er flest jenter som nå tar høyere utdanning, og at vi kanskje må snu på det om noen år og kvotere menn..

Laila Reiertsen har selv erfaring som arbeidsgiver innen helse, og hun har også ansatt mange med minoritetsbakgrunn. Hun er opptatt av holdninger, og mener man ikke må la seg påvirke av de rundt deg. Utlendinger må få vise hva de kan om utdanningen deres ikke er godkjent.

– Vi må snakke kvinner frem. Det er gledelig å få gi dem sjansen, de er utrolig takknemlige. Det gjelder bare å gi dem en sjanse. Men vi vil ikke ha særordninger for noen, alle skal ha samme muligheter og rettigheter. Diskriminering er ikke lov.

– Men det skjer jo! protesterer deltakerne, de savner realitetsorientering i FrPs argumentasjon. Dessuten mener de FrP går inn for forskjellsbehandling i andre sammenhenger.FrP3

Statsborgerskap

– Hvorfor sier dere at man må være norsk statsborger for å få sosialhjelp? Man må jo bo i Norge i ti år for å få statsborgerskap, og da må man være selvforsørget. En nordmann mister ikke rett til sosialhjelp om hun mister jobben.

MiRA-kvinnene synes FrPs politikk er problematisk. Her vil partiet ha negative særordninger for en gruppe som allerede stiller svakt fordi samfunnet ikke anerkjenner deres ressurser.

– Vi må få ting til å fungere, derfor skjerper vi regelverket. Det skal være vanskelig å få norsk statsborgerskap, understreker Solveig Horne, og påpeker at det også er vanskelig i USA. Salimi påpeker at alle som blir født i USA automatisk får amerikansk statsborgerskap.

Norsk kulturarv

Det gjelder ikke for mange lengeværende asylbarn i Norge, et tema som engasjerer MiRA-kvinnene. De mener FrPs asylpolitikk er inhuman. Men også der er FrP urokkelig, de vil ha lukkete asylmottak og mener det er foreldrene som har ansvaret alene for sine barns situasjon. Og innvandring fra utenfor den vestlige kulturkrets skal begrenses.

– Hva slags signaler sender dere til unge i Norge med en slik politikk? spør Fakhra Salimi. Solveig Horne synes det er uproblematisk, de som allerede er her anser hun for norske.

– Vi må ta vare på norsk kultur, den tradisjonelle kristne kulturarven. Norge og Europa er bygd av den kristne kulturarv, sier Bente Thorsen, og igjen stiger temperaturen rundt bordet. Hva med kristne afrikanere? Hva med religionsfrihet?

Støtte til frivillige organisasjoner

Laila Reiertsen roer det ned ved å påpeke at det jo går veldig bra med mange.

– Men hva gjør dere med de mennene som hemmer kvinner som vil ta utdanning, jobb – hva gjør dere? Jeg har vært kommunepolitiker i årevis, i Oslo er det et stort område hvor vi ikke klarer å skape integrering. Det er noe med kulturen eller holdningene som det må gjøres noe med.

Det er MiRA-senterets kvinner enig i.

– Vi jobber nettopp med det, men trenger økte midler, sier Fakhra Salimi. – Vi gjør mye integreringsarbeid for stat og kommune, men da vi kontaktet FrP i kommunalkomiteen svarte at de var mot statsstøtte til frivillige organisasjoner.

– Det er jo veldig synd, svarer FrP-kvinnene i kor. – Dere snakket med feil personer. Vi trenger nytenkning for å få dette til. Vi vil gjerne vite resultater fra arbeidet deres. Vi kan ikke love penger, men det er lettere for oss å argumentere når vi vet. Neste gang får dere sende brevet til oss også.

MiRA-kvinnene er svært fornøyd med møtet, det ble en heftig samtale og alle fikk komme til orde. En av deltakerne oppsummerte det slik:

– Vi kan konkludere med at vi er uenige om mye, men det er forfriskende at det finnes personer som dere i Frp – som ikke er aggressive mot minoriteter.

FRP2