Politiske beslutninger i Norge drives i stor grad av både nasjonale, regionale og globale allianser. Globalisering er ikke noe nytt! Handel og økonomi har alltid vært global og det var kommersiell ekspansjon i sin tid som banet vei for Storbritannias industrielle revolusjon. Går vi tilbake i historien, ser vi også at kolonialismen ga Europa tilgang til verdensmarkeder og billig arbeidskraft som fortsatte etter at landene ble selvstendige nasjoner. EU promoterer fri flyt av varer og tjenester innenfor sine grenser og det finnes flere frihandelsavtaler internasjonalt. Migrasjon er en nødvendig del av en slik globalisert økonomi og flytende arbeidskraft har over lang tid bidratt til økonomisk vekst i Europa og andre deler av verden.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre uttrykte nylig at «globaliseringen er makroøkonomisk en god ting, men fordelene er skjevt fordelt. Det er en viktig årsak til reaksjonene vi får». Fordelene av globaliseringen er skjevt fordelt på en slik måte at noen få er blitt rikere, mens flere millioner lever i økonomisk nød eller er tvunget til utvandring/innvandring. Vi har sett at når ulikheter og misnøye i det norske samfunnet øker, blir flyktninger, innvandrere og andre minoriteter syndebukker i en politisk dragkamp. Fokuset skifter stadig fra økonomisk politikk til innvandringspolitikk og vi er ledet til å tro at strengere innvandringspolitikk er det beste for landet.  

På seminaret 8. juni 2017, skal vi sette søkelyset på – hva globaliseringsidealer er og hva virkelighet er, med særlig fokus på innvandring og innvandrerkvinner. Seminaret er en del av MiRA-Senterets valgkampanje, Din stemme – din makt!

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre kommer – kommer du?

 

Dato: Torsdag 8.juni

Sted: Melahuset, Mariboesgate 8

Tid: 16.30-19.00

Program kommer senere, følg med på våre nettsider og facebook.

Bilde flukt