MiRA-Senteret, Pakistansk familienettverk og Visjon Forum Norge ønsker velkommen til debattmøte på Litteraturhuset søndag 27.september fra kl. 15.00 til 17.00 om islamofobi og rasisme. hijab

Tidligere i sommer ble en kvinne iført hijab angrepet både fysisk og verbalt på t-banen i Oslo. Hendelsen ble dokumentert av medpassasjerer med mobilkamera. I forrige uke ble en mann tatt med til arresten for å ha forsøkt å slå en jente med hijab på Grønland i Oslo. Det var ikke kvinnen selv som anmeldte men tilfeldig forbipasserende.

Dette er hendelser som har skapt store reaksjoner i minoritetsbefolkningen, fordi det bidrar til å spre uro og frykt for å oppholde seg i det offentlige rom. Særlig store konsekvenser har det for kvinner som bærer et synlig symbol på sin muslimske tilhørighet.

Nylig viste Aftenposten via en undersøkelse gjennomført av Politidirektoratet, at anslagsvis 50 000 personer oppgir å ha opplevd kriminelle handlinger som er motivert av hat men at kun 223 tilfeller ble anmeldt i fjor. I 15 år har Riksadvokaten bedt politiet om å prioritere slike saker. Det er fremdeles store mørketall og lite kunnskap om en problematikk som har svært alvorlige konsekvenser for demokratiet Norge.

Debattmøtet tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

– Er islamofobi og forakt mot hijab et uttrykk for rasisme?

– Bør vi diskutere problematikken i et rasismeperspektiv, fremfor i et tomrom av begreper som hatprat og hatkriminalitet?

PROGRAM:

– Kl. 15 00 – Velkommen te/kaffe/kaker

– Kl. 15. 15 – Innledning «Islamofobi og forakt mot hijab – et uttrykk for rasisme?» v/ Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret

– Kl. 15. 30 – Rasismeperspektivet bør styrkes i debatten om «hatprat» og «islamofobi» v/Arshad Butt, leder Visjon Forum

– Kl. 15. 45 – Forebyggende arbeid mot diskriminering og «hatprat», v/ Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik

– Kl. 16. 00 – Bekjempelse av hatkriminalitet v/ Oda Karterud, Politiets enhet mot hatkriminalitet

– Kl. 16. 15 – Debatt


Seminaret er gratis og åpent for alle.

Velkommen!