I følge en statistikk over NAVs introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere publisert av Statistisk sentralbyrå 08.07.14, var det i 2013 den høyeste deltagelsen noen gang i programmet. I løpet av 2013 deltok 13 700 personer, som er en økning fra året før på nesten 4 prosent. Over 70 prosent av deltakerne var fra Somalia, Eritrea, Afghanistan, Etiopia eller Iran, og deltagere fra Somalia utgjorde hele 72 % av det totale antallet.

MiRA-Senteret ser med optimistiske øyne på denne statistikken, da det tyder på at det ikke er mangel på vilje og motivasjon for disse innvandrergruppene til å integrere seg i det norske samfunnet. MiRA-Senteret ser behovet for en statistikk over hvor mange av disse deltagerne som kommer seg inn på arbeidsmarkedet etter å ha fullført introduksjonsprogrammet.

Med tanke på de negative resultatene fra arbeids- og levevilkårsundersøkelsen over 2012, hvor det kom fram at de samme landene er overrepresentert i statistikken over de mest lavtlønnede, er vi bekymret for at klasseforskjellene skal øke i samfunnet. Det er for øvrig et tankekors at innvandrere fra Somalia utgjør både den største prosentandelen i statistikken over de med lavest inntekt i Norge, og den største deltagelsesprosenten i introduksjonsprogrammet.