Fredag 11. oktober ble Fakhra Salimi, leder for MiRA-Senteret, tildelt Plan Norges Jentepris. I juryens begrunnelse står det at «i over tre tiår har hun bekjempet rasisme og diskriminerende praksis fra storsamfunnets side, samtidig som hun har konfrontert undertrykkende tradisjoner i minoritetsmiljøer. Hun har gitt oss kunnskap om minoritetsjenter og kvinner gjennom flere tiår. Og hun har bidratt til å styrke rettighetene til innvandrerkvinner, og skapt større forståelse for norsk kultur i innvandrermiljøer».jenteprisen fakhra yulai LITE
 
I sin takketale understrekte Fakhra Salimi at det «Over flere tiår har vært mange modige kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn som har bidratt til MiRA-Senterets utvikling og stått på barrikadene i kampen for likestilling. Denne prisen tilhører alle disse kvinnene.»
 
Plan Norge gjør et viktig arbeid for å synliggjøre jenter og kvinners levekår, både nasjonalt og internasjonalt. Et viktig moment er at søkelyset ikke ensidig rettes mot de umenneskelige forhold jenter lever under i mange land, dog dette er verdig oppmerksomhet. Plan Norge jobber i tillegg for ytterligere empowerment av disse jentene, helt i tråd med MiRA-Senterets egen målsetting og vinkling. Det var derfor en dypt beæret Salimi som mottok prisen – en bekreftelse på det viktige arbeidet og engasjementet som har vært drivkraften bak MiRA-Senteret.