Sett av dagen til MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2013.

Dato: 15. november 2013
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Formålet med konferansen er å øke kunnskap om minoritetskvinners deltakelse i arbeidslivet, øke forståelsen for hvordan arbeidstidsordninger innen ulike yrkesgrupper og samfunnslag påvirker arbeidstakernes muligheter til å tilpasse familie- og arbeidsliv, og skape holdningsendringer med hensyn til hvordan kvinner og menn med minoritetsbakgrunn fremstilles i familie- og likestillingsdebatten.

Foredragsholdere:

MiRA-Senteret gleder seg over at Likestilling- og diskrimineringombudet Sunniva Ørstavik har takket ja til å åpne konferansen. I årets nasjonale konferanse er hovedforedragsholder Selma James, forfatter og kvinnebevegelsesforkjemper.

Selma James står høyt anerkjent for sitt sosialistiske, feministiske, og antirasistiske arbeid og engasjement. I 1972 grunnla hun «International Wages for Housework Campaign» – en kampanje som arbeider for at husholdning skal bli anerkjent som arbeid i offisielle statistikker, og dermed innvilger lønn til personer i slike stillinger. Andre foredragsholdere er blant annet Mathilde Fasting, Humera Khan og Attia Mirza.Program: program.pdf

Foredragsholdere: foredragsholdere.pdf