MiRA-Senterets nasjonalkonferanse om religion, tro og kvinners rettigheter var en stor suksess med over 100 engasjerte tilhørere og interessante foredrag ved blant annet den anerkjente islam-forskeren Amina Wadud fra USA.

Minoritetskvinner i Norge i dag har ulik bakgrunn når det gjelder klasse, etnisitet, religion, sosial og kulturell tilhørighet. De organiserer sine familier og sitt sosiale liv på svært forskjellige måter. I løpet av de siste 20-årene har den offentlige debatten i Norge handlet om innvandrere i tilknytning til kultur og religion, og da ofte religion som kvinneundertrykkende. Svært sjeldent blir vi eksponert for de uttalige feministiske kampene som pågår innenfor de ulike religionene. MiRA-Senteret ønsker å bryte ned denne dikotomien, og vise hvordan feminisme, religion og kampen for like rettigheter pågår parallelt og bygger på hverandre. Årets nasjonalkonferanse er dermed et viktig ledd i MiRA-Senterets arbeid for å skape samfunnsengasjement og å bryte ned fordommer og stereotypier om ulike religioner.Nasjonalkonferanse

Religion og feminisme

Etter musikalske toner fra Busi Ncube, innledet MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, til årets konferansetema med et historisk tilbakeblikk på hvordan religion og kvinners rettigheter ofte har blitt sett isolert fra hverandre. Formålet med MiRA-Senterets nasjonalkonferanse er derfor å belyse hvordan religion og tro er forenlig med feminisme og kamp for kvinners rettigheter. Første del av programmet handlet om feminisme i kristendom ved prest og kvinneaktivist Lise Tostrup Setek. Setek viste hvordan kvinneperspektivet gjør seg gjeldende i kristendommen på ulike måter og poengterte viktigheten av at alle feminister står sammen, uavhengig av religiøs tilhørighet, for å bekjempe fattigdom og fremme likestilling.

Neste ut på programmet var Amina Wadud som er professor i islam, ledende akademiker og aktivist for kvinners rettigheter. Wadud holdt et inspirerende innlegg om hvordan islamske skrifter i Koranen både har blitt skrevet og tolket av menn, og oppfordret derfor kvinner til å gjøre egne tolkninger av tekstene og hva det vil si å være muslim. Tidligere tolkninger har basert seg på at menn står over kvinner når det gjelder deres til nærhet til Gud. Dette ville Amina Wadud gjøre noe med, og har derfor utviklet en egen modell som likestiller kvinner og menn i forhold til deres tilknytning til Gud.

konferanse 5

Muslimske kvinner i diaspora

Den andre delen av programmet handlet om muslimske kvinner i diaspora. Humera Khan fra An-Nis Society i London viste hvordan mange unge muslimske kvinner opplever vold, trakassering og hatefulle ytringer på grunn av deres religiøse tilhørighet. I forlengelse av dette, holdt Amal Wahab et innsiktfullt innlegg om hvordan hun har erfart å vokse opp i Norge med muslimsk bakgrunn og utfordringer knyttet til å måtte forsvare sin religiøse tilhørighet. Møtet med fordommer og negative holdninger, bidro til at Wahab valgte å fordype seg i islam for å lære mer om seg selv og sin egen tro.

MiRA-Senterets nasjonalkonferanse ble avrundet med en paneldebatt hvor alle foredragsholderne deltok for å besvare spørsmål fra engasjerte tilhørere i salen om blant annet religiøse hodeplagg, hvordan vi kan jobbe forebyggende mot islamofobi, og viktigheten av at enhver person definerer seg selv og sin utøvelse av religion, tro og feminisme.

Fotograf: Henrik Beckheim