I denne artikkelen setter Meral Erdogan, prosjektkoordinator på MiRA-Senteret søkelyset på konflikt og konflikthåndtering.

Den siste måneden har temaet Konflikt og Konflikthåndtering vært et sentralt tema som har blitt tatt opp her på MiRA- Sentret. Siden dette er et tema som alle kan relatere til, har det vært mange spennende diskusjoner og innspill som har reflektert de ulike forståelsene og refleksjonene på konfliktenes betydning i livet.MiRA 403

Vi kan alle være enige i at uansett hvor konfliktsky eller ’fredelig’ man går inn for å være, er et konfliktfritt liv, umulig. Ja, i hvert fall for de fleste av oss. Så hva gjør man, når man møter på en konflikt? Slår man alarmen løs og løper inn i forsvarsposisjon? Eller ser man på konflikten som en ny mulighet for kreativitet og vekst?

Francisco A. Munoz er en ledende forfatter i Fred og Konfliktstudier. I sin artikkel om Ufullkommen Fred forklarer han at hele universet er i konflikt; vi levende vesener er i konflikt med universet, og slike spenninger har konsekvenser for det forholdet som etableres med alle fysiske ting; med naturens ressurser, vår biologiske handlingsmønster, vår kontakt med andre levende vesener, miljøressurser, og kulturer som eksisterer side om side. Munoz forklarer hvordan ’konflikt’ kan relateres til hele menneskets historie på jordkloden gjennom alle tider; helt siden kulturer gjorde oss til mennesker som utviklet seg til å dominere naturen.  På denne måten kan vi si at dette har gitt oss slagkraftighet i jakten på forandring og løsninger, og derfor kan ’konflikt’ bli ansett som en kontinuerlig kilde til kreativitet og fornyelse (Munoz, 2006, 254).

Siden konflikt eksisterer på ulike nivåer av livet, kreves det tydeligvis ulike måter å håndtere konflikter på. Dette tilsier at en fremgangsmåtefor konflikthåndtering er umulig. Kreativitet er derfor et essensielt element i søket av nye ideer og måter å leve ut situasjonene på.

Kaosteorien er en av de teoriene som fremhever viktigheten av kreativitet gjennom det å handle spontant i hverdagslivet. Dette argumentet kan også sees i tråd med hva mystikerne fra ulike tradisjoner har påstått gjennom alle tider; den avgjørende betydningen av å leve i her og nuet.

Er ikke det merkbart at til tross for at vi vet dette, er det allikevel så få av oss som engasjerer sin kreative side inn i konflikthåndtering, akkurat som om kreativitet er en luksusvare kun for de få. Kan det være at vår okkupasjon av kontroll og makt; i frykt for å feile eller være annerledes fremmedgjør oss for vår evne til å handle spontant og kreativt­? Eller er vi rett og slett blitt avhengige av å forbli innenfor våre «passive» komfortsoner?

Kanskje er det begrepet fred vi trenger å se nærmere inn på for å utvide vår forståelse av konflikt. Når fred er forstått som en statisk tilstand gjennom ideen av En Fred – En Sannhet, er det innlysende at det er egoets realitet av kontroll og ikke kreativitet. Denne forståelsen gjenspeiler at det vi forbinder med fred er bundet i et system av orden, kontroll og autoritet. Hvis vi på den andre siden anser fred for å være knyttet til dynamiske forhold, altså en energi som bare kan bli transformert, aksepterer vi dermed at kreativitet og spontanitet er grunnleggende elementer i hvem vi er som mennesker.

Spørsmålet fortsetter å gjenstå; hvorfor opplever vi så ofte at konflikter er noe negativt, ubehagelig og destruktivt? Er det konfliktene i livet som skaper problemet eller er det vår tilnærming til konfliktene som er problemet?

Konflikter leder oss ofte vekk fra å se det helhetlige bildet av en sak, og det er ofte knyttet til at vi i slike ’usikkere’ situasjoner ønsker annerkjennelse, kontroll eller sikkerhet, og dette kan igjen føre til at man blir sittende fast i egoets negative og begrensede overbevisninger. Egoet prosjekterer ens egne konflikter og skygge aspekter på motparten, som fører til at vi ser på andre som dårlige eller onde, men bare fordi vi trenger å se på oss selv som gode og perfekte, for i bunn og grunn er egoet redd for at den er vond, utilstrekkelig og uverdig, så den trenger å samenligne seg selv med andre for å heve seg over. Med denne tilnærmingen er det kanskje ikke så rart at konflikter blir ubehagelige.

Martin Luther King beskrev ’konflikter’ som ’creative tension’, og hvis dette kan bli utgangspunktet for også vår alminnelige forståelse, så må man velkomne og omfavne konfliktene. Det betyr med andre ord at en sammenbrud kan føre til et gjennombrudd. Noen ganger trenger vi å bli presset opp mot en vegg – personlig, lokalt og globalt – hvis vi skal gjennomgå en transformasjon og forandring – hvis vi skal gjennomgå en forvandling av metamorfose og bli sommerfugler, i stedet for å forbli fete larver innestengt i våre harde skall.

God konflikthåndtering!