MiRA-Senteret har fokusert på volds – og overgrepsproblematikken mot minoritetskvinner og jenter siden oppstarten av senteret i 1989. Vi ser at vold i familien skaper store og langvarige psykiske traumer blant de berørte kvinnene med minoritetsbakgrunn. Kurs forebygging av vold

Statistikken over antall som overnattet på norske krisesentre i fjor, viser at to tredjedeler var personer med minoritetsbakgrunn – totalt 1311 personer (Sentio 2014). MiRA-Senteret deler bildet som statistikken skisserer opp, da stadig flere kvinner med minoritetsbakgrunn tar kontakt med oss for å varsle om vold i hjemmet.

MiRA-Senterets arbeid med å forebygge vold foregår på flere plan, hvor empowermentrettede kurs og rettighetsinformasjon samt krisehjelp og rådgivning er viktige komponenter i denne satsningen. I løpet av februar måned har MiRA-Senteret arrangert flere kurs hvor formålet er å støtte kvinner ut av voldsspiralen, og forebygge at flere kvinner må gjennomgå det samme. Kursene har fokusert på selvutvikling, stressmestring og forebygging av depresjon og angst, ved MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi som er utdannet terapeut, og ulike former for vold i nære relasjoner og hvilke rettigheter voldutsatte har i Norge ved Eva Marie Schreiber.

MiRA-Senteret arbeider forebyggende mot vold i nære relasjoner gjennom en helhetlig og brukerstyrt tilnærming. Som både tar for seg den fysiske og psykiske dimensjonen ved og ettervirkningen av vold, og der kvinnene selv er med å definere temaområdene de ønsker mer kunnskap om. Vi ser at en slik tilnærming gir gode resultater, og at behovet er økende.

Følg link til plan for fremtidige kurs ved MiRA-Senteret.