Valget er over og resultatet viser at et flertall av velgerne har beveget seg mot sentrum og høyre. Det er historisk at Fremskrittspartiet for første gang trolig skal være med i regjeringen og få direkte innflytelse på landets politikk de kommende fire år. Fakhra nyhetsbrev bilde

De fire partiene som forhandler om å gå sammen i regjering står overfor store utfordringer. I en koalisjonsregjering er alle politiske partier nødt til å gjøre kompromisser. Spørsmålet blir hvilke saker som skal ofres for å være med i det mektige selskapet. For MiRA-Senteret er det viktig at sentrumspartiene og Høyre holder sine løfter om å styrke en human flyktnings- og innvandringspolitikk. Vi ønsker også et sterkere vern mot vold mot minoritetskvinner og ber den nye regjeringen utrede muligheten for å fjerne eller redusere treårsregelen i familiegjenforeningssaker. Det er også viktig for oss at den nye regjeringen styrker sivilsamfunnet ved å styrke frivillige organisasjoners arbeid. 

Innvandrings- og integreringspolitikk i et demokratisk land må baseres på menneskerettighetsprinsipper. Norge er et mangfoldig samfunn og enhver regjering er forpliktet til å ta vare på alle borgeres rettigheter – uavhengig av hudfarge, religion eller opprinnelse. Vi håper derfor at partiene vil være bevisste på å ikke ofre minoritetenes rettigheter som kompromiss i forhandlingene om regjeringsmakt.