Tale ved bekransning av Sigrid Undsets skulptur den 17. mai 2013

Gratulerer med dagen!

Sigrid Undset var en stor personlighet og jeg vil gjerne tale til henne i dag isteden for å holde tale om henne.

Kjære Sigrid Undset!

Jeg ble kjent med deg gjennom din historiske roman Kristin Lavransdatter og ble betatt av ditt Fakhra nyhetsbrevforfatterskap slik at jeg siden leste mye av det du hadde skrevet. Du skildret kvinnenes liv på en slik måte at jeg som kom fra fjerne Østen kunne gjenkjenne meg selv, min mor og min bestemors historie i dine romaner. Du skapte komplekse og levende karakterer og gjennom deres liv avslørte du undertrykkende tradisjoner, verdier og normer som begrenset kvinnenes frihet og utviklingsmuligheter i det norske samfunnet.

Du skildret kvinnene som handlende mennesker, ikke ofre. Kristin Lavransdatter for eksempel ble lovet bort til en mann som hennes foreldre valgte for henne. I dag kaller vi dette arrangerte ekteskap. Kristin var ikke stor nok til å si sin mening. Men da hun ble forelsket i Erlend, som ikke var hennes forlovede, trosset hun foreldrenes vilje og kom i konflikt ikke bare med sin familie men hele sin slekt. Hun ble gravid utenom ekteskapet og slik trosset hun også datidens moralske verdier og normer som krevde at kvinner skal være jomfruer på bryllupsnatten.

Du, sammen med andre kvinner, sådde frø og la grunnlaget for den moderne kvinnebevegelsen med viktige kampsaker som frihet til å velge, arbeid og seksualitet. Du skrev om kvinners skjebner i din samtid men gjennom disse kvinneskikkelser viste du veien fremover.

Gjennom ditt komplekse narrativ blir vi også klar over at de valgene mennesker tar i krysningspunkter i deres liv ikke alltid er lette. Det følger ikke alltid lykke med friheten. For dine kvinner var modige, men slet også ofte med skyldfølelse, dårlig samvittighet og i noen tilfeller søkte de etter tilgivelse fra Gud og fedre.

Ditt samfunnsengasjement spenner over flere ti år og over flere samfunnsarenaer. Du skildret mennesker fra arbeiderklassen som bærer på drømmen om et bedre liv. Du skrev om din samtid, og i flere av dine romaner skisserte du også menneskeskjebner i middelalderen. Men du var også brennende opptatt av vår fremtid, som mennesker og som nasjon. Du hadde en stor respekt for menneskers egenverd, og var tidlig ute med å ta avstand fra nazismen og rasetenkningen. Da Norge ble invadert i 1940 måtte du flykte fra landet men fortsatte din kamp mot antisemittisme og sosialhygiene fra eksil.

Kjære Sigrid Undset!

Ofte undres jeg over hvordan du ville ha forholdt deg til mitt samtids Norge! For mitt samtids Norge er et mangfoldig Norge som mennesker fra hele verden har funnet veien til og gjort til sitt hjem. Samtidens Norge er også full av eksotiske dufter og spennende mattradisjoner, religioner og forskjellige levesett.

Hvordan ville du ha sett på mangfoldet? Hvis det var du som stod her og skulle holde tale på Grunnlovsdagen, ville du da ha benyttet anledningen til å si om de kommende grunnlovsendringene? Siden du selv ble berørt av flere problemstillinger vi møter i dag ser jeg i min fantasi at du utvider ditt engasjement for jødenes skjebne til å inkludere alle minoriteters rettigheter. Du har selv erfart fortvilelsen som følger med å måtte flykte, og jeg ser at du engasjerer deg i flyktninger og deres barns skjebner. Jeg fantaserer at du er en sterk tilhenger av det moderne mangfoldige Norge hvor ulike levesett samhandler i det offentlige rom og at du kjemper for kvinners rett til selv å velge hvordan de vil leve sitt liv.

Ditt liv var preget av store utfordringer. Som alenemor, mor til et funksjonshemmet barn, arbeidende kvinne med ansvar for familien, bare for å nevne noen få. Du klarte å bryte barrierer og ble en av de mektigste stemmer i litteraturens historie. Jeg er ydmyk men også stolt over å legge ned kransen ved din skulptur på nasjonaldagen, og takker deg for at du fortsatt er en inspirasjonskilde for meg og mange andre.