Mangfold skaper ikke getto – getto skapes av klasseforskjFakhra nyhetsbrev bildeeller!

Stortingsvalg 2013 er rett rundt hjørnet og alle de politiske partiene engasjerer seg for å nå ut til flest mulige velgere. Det gis mange og fagre løfter. Stemmeberettigete med minoritetsbakgrunn kan utgjøre en forskjell på valgresultatet og MiRA-Senteret oppfordrer alle med minoritetsbakgrunn til å bruke stemmeretten sin.

Vi ønsker å gi mest mulig informasjon til våre brukere om de forskjellige partienes innvandrings- og integreringspolitikk. I forrige nyhetsbrev hadde vi artikler om dialogmøter med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. I dette nyhetsbrevet fortsetter vi med artikler om dialogmøter med Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.