Flere av MiRA-Senterets kvinner ønsker å lære mer norsk. Når man bor og lever i det norske samfunnet, er det viktig å føle at man mestrer språket. Språkkunnskaper er også viktig i jobbsammenheng, og for å kunne delta aktivt på ulike samfunnsarenaer. Det er ikke alle minoritetskvinner som får tilbud om gratis norskkurs, og derfor har MiRA-Senteret en norsk språkkafe for kvinner som ønsker å lære mer norsk. I denne språkkafeen gjør vi ulike aktiviteter slik som å lese norske tekster, har skiftelige oppgaver, har samtaler og leker og av og til gjør vi spennende aktiviteter og øvelser utenfor senteret. Ved noen anledninger drar vi blant annet på museum for å diskutere kust og kultur, samtidig som vi forbedrer norskkunnskapene. Målet er at alle kvinnene som deltar skal lære mer norsk på en hyggelig og uformell arena.

Selv om vårt hovedfokus ligger på å arrangere den norske språkkafeen, er det også flere av MiRA-Senterets kvinner som har ønsket å lære engelsk. Engelsk er verdensspråk, og svært nyttig å kunne hvis man skal ut på reise eller kommunisere med mennesker fra andre land. Av den grunn har vi også startet opp en engelsk språkkafe. Språkkafeen er tilpasset både nybegynnere og de som alt kan en del engelsk. Også denne språkkafeen er uformell, og vi lærer mer engelsk i en sosial og hyggelig setting. Dette er en fin mulighet for alle kvinner som ønsker å bli bedre i engelsk!

Både den norske og den engelske språkkafeen har vært populære. Vi har flere kvinner som deltar hver gang, men nye kvinner som vil lære bedre norsk eller engelsk er alltid velkomne!

Språkkafe2