Frykt for ”de andre” truer norsk kultur!

Innvandring truer norsk kultur hevder Frps ”bærekraftutvalg”. Er det noe nytt i dette utsagnet? Har ikke Frp alltid ment det samme om innvandring?
Fakhra nyhetsbrev bilde

Det eneste som er nytt er at Frp kaller dette utvalget ”bærekraftutvalg” og for å skape trykk bak sin tradisjonelle påstand om at dagens innvandringspolitikk er skadelig for Norge. I rapporten fremmer de forslag for å redusere innvandring og innskrenke rettighetene til minoritetene. Begrepet ”bærekraft” karakteriserer samfunnsutvikling i et helhetlig perspektiv og ble første brukt i Brundtlandkommisjonens rapport om bærekraftig utvikling i FN 1987. Brundtlandrapporten definerer dette som «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov». Er det dette Fremskrittspartiet står for?

Fremskrittspartiets ”bærekraftigutvalg” deler norsk befolkning langs etniske linjer. De gir etniske nordmenn privilegier i kraft av å være etnisk norske, mens andre må bevise seg verdige for å få tilsvarende rettigheter – og noen rettigheter kan de aldri få, rett og slett i kraft av at de ikke er etnisk norske. Vi har mange historiske eksempler som viser at denne typen ideologi aldri har vært bærekraftig, men tvert imot ødeleggende for samfunnet.

Innvandrere er kommet og vil fortsette å komme til Norge for å leve sine liv og bidra til fellesskapet her. Den yngre generasjonen av minoriteter ser på seg selv som nordmenn. De krever like rettigheter og plikter, og har rett til å nyte fordelene av en velferdsstat deres fedre og mødre har vært med på å bygge. En ”bærekraftig innvandringspolitikk” må derfor sikre rettferdighetsprinsippet for alle innbyggere i det norske samfunnet og sørge for å bevare og utvikle mangfold på alle samfunnsarenaer. 

Godt valg!