Et velfungerende demokrati forutsetter politisk deltakelse fra alle grupper i befolkningen. Ved forrige stortingsvalg var valgdeltakelsen blant stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bekymringsverdig lav, kun 52 prosent mot 76 prosent i befolkningen i alt.Fakhra nyhetsbrev

MiRA-Senteret har i over 20 år arbeidet med likestilling og rettigheter for minoritetskvinner i Norge. Vi er opptatt av å øke den politiske bevisstheten og samfunnsengasjementet blant kvinner med minoritetsbakgrunn. MiRA har utviklet flere gode metoder og konsepter for å øke minoritetskvinners deltagelse i både kommunevalg og det kommende stortingsvalget. Vi gir praktisk valgopplæring i forkant av valgene, og engasjerer kvinner til å ta del i den politiske debatten.

Under kommune- og fylkesvalget 2011 arrangerte vi dialogmøter mellom minoritetskvinner og representanter fra alle de politiske partiene. Tiltaket inspirerte flere kvinner til å delta aktivt på den politiske arena. Vi ønsker derfor å legge til rette for slike dialogmøter også i forkant av det kommende stortingsvalget 2013. Dialogmøter er allerede i gang og vi kommer til å presentere alle partiene som deltar i dialoglunsj i vårt nyhetsbrev. I dette nummeret presenterer vi lederen av Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken.