Kong Haralds tale under Kongeparets hagefest i Slottsparken 1. september 2016 vil bli husket som en historisk tale om det Fakhra nyhetsbrev bildemangfoldige Norge. «Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger (..) nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige(..) Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting (..) Norge er oss» sa kongen. 

Vi hører nå daglig i medieinnslag, gjerne referert fra forskning eller studier, at islamofobi, rasisme og diskriminering mot innvandrere og flyktninger øker i Europa. EU-organisasjonen «European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia» har de siste 20 årene dokumentert at muslimer i Europa er en særlig utsatt gruppe, og de utsettes for både fysiske og psykiske angrep på offentlige arenaer. Islamofobi bidrar til fremmedgjøring, hat og stigmatisering av muslimer og forårsaker store psykiske belastninger blant unge muslimer. Oppslutningen om de innvandrerfiendtlige politiske partiene øker også i mange europeiske land. 

Men, aldri før har man snakket så intenst om integreringspolitikk som i dag. Hva handler integrering egentlig om? 

Les mer…