MiRA-Senteret arrangerer miniseminar i Bergen:

Likestilt – til hvilken pris? Arbeidsliv og familieliv i et minoritetsperspektiv!
Dato: 25. september, kl. 10, sted: Vitalitetssenteret

MiRA-Senteret arrangerer et miniseminar i Bergen i samarbeid med Chiku Ali/RVTS om likestilling, arbeidsliv og familieliv i et minoritetsperspektiv. MiRA-senteret ønsker å styrke sitt landsdekkende nettverk, og skape muligheter for minoritetskvinner til å engasjere seg i debatten om likestilling utover Oslo. Formålet med seminaret er å øke kunnskap om minoritetskvinners deltakelse i arbeidslivet, øke forståelsen for hvordan arbeidstidsordninger innen ulike yrkesgrupper og samfunnslag påvirker arbeidstakernes muligheter til å tilpasse familie- og arbeidsliv, og skape holdningsendringer med hensyn til hvordan kvinner og menn med minoritetsbakgrunn fremstilles i familie- og likestillingsdebatten.

Disse temaene kommer til å bli sentrale i vår Nasjonalkonferanse 15. november i Oslo. Vi oppfordrer alle dere som bor i Bergen til å delta på seminaret. 
Vi ser frem til å se dere!