Mandag 14.mars var MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, i FNs hovedkvarter for å snakke om flyktningkvinners situasjon under FN-kvinnekomité sitt 60ende kommisjon om status for kvinner.Fakhra FN

Møtet var arrangert av Europarådet i samarbeid med Bulgaria og handlet om «Protecting human rights of women refugees and asylum seekers» med særlig fokus på utfordringer i Europa. Som innledning til seminaret fortalte arrangørene at tusenvis av kvinner og jenter blir forfulgt, trakassert, voldtatt, lemlestet, tvunget av sin familie til å inngå et ekteskap, sterilisert mot sin vilje eller psykisk og fysisk mishandlet hver eneste dag. Eksemplene på vold er uendelige og dens ofre er utallige. Den globale flyktningkrisen har ytterligere forverret bruddene på kvinners og jenters rettigheter. Tvunget til å flykte fra sine hjem og land på leting etter trygghet, blir de stilt overfor økende trusler av vold, systematiske seksuelle overgrep og en manglende respekt for sine rettigheter.

Dette møtet markerte utfordringer for kvinnelige flyktninger og asylsøkere og kom med forslag til tiltak som finnes i Europarådets standarder, særlig Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbul-konvensjonen), konvensjonen om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk (Lanzarote konvensjonen) og konvensjonen om tiltak mot menneskehandel med mennesker. Det ble også presentert flere gode eksempler på ulike praksiser fra feltet.

I tillegg til MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi, var panelet representert av Sergiy Kyslytsya, styremedlem i Likestillingskommisjonen til Europarådet og vise-utenriksminister i Ukraina, Purna Sen, direktør i FN kvinnekomités Policy Division, Salla Saastamoinen, direktør for likestilling ved EU-kommisjonen, Marcy Hersh, Senior Advocacy Officer i Women’s Refugee Commission, og Velina Todorova, førsteamanuensis ved universitetet i Plovdiv og det bulgarske vitenskapsakademiet.FAKHRA FN 2

– Jeg er glad for å få være med og bringe frem sivilsamfunnets synspunkter, vi står overfor disse utfordringene hver eneste dag, sa Fakhra Salimi innledningsvis i sitt innlegg og pekte på hvordan det sivile samfunnets rolle kan fungere som en korreksjon til et debattklima som, for tiden, framstår som om det er styrt av frykt.

Marcy Hersh pekte på hvordan det å stenge grensene gjør rutene enda mer farlige og risikable spesielt for kvinner, at mange kvinner blir tvunget til blant annet å selge sex til menneskesmuglere og at usikrede områder gjør kvinner og barn spesielt sårbare for seksuell vold.

– Det er utfordrende å finne en felles tilnærming til problemene, sa Salla Saastamoinen.

Fakhra Salimi fortalte videre om situasjonen i Norge og om hvordan debatten har manglet en helhetlig tilnærming:

– Vi trenger å bli sinte på den uretten som blir utøvd mot flyktninger i verden i dag. Mennesker står utenfor Europas murer og banker på, vi kan ikke lukke våre øyne og ører, og late som om det ikke handler om oss. Vi som europeere har ansvar for å beskytte menneskerettighetene til de som står på utsiden av Europas grenser, og som kjemper for et anstendig liv for seg selv og sine familier. Vi trenger å redefinere begrepet flyktninger og se på de bakenforliggende årsakene til at mennesker flykter, innenfor rammen av vår moderne verdenssituasjon, oppfordret Salimi.