Det er bosatt tre flyktningfamilier i Karasjok kommune, og flyktningkontoret jobber med inkludering av familiene i lokalmiljøet. MiRA-Senteret hadde et dialogmøte med flyktningkontorets integrering- og inkluderingsansvarlige, og utvekslet erfaringer.

nyhetsbrev april 2017I Karasjok kommune i Nord-Norge bor det omtrent 2700 mennesker spredd utover store landområder. Det er en Samisk kommune med samisk kultur og språk, og huser blant annet Sametinget. Flyktningfamilier fra Syria skal integreres i det lokale samfunnet her. Flyktningkonsulentene Ina Dalseng og Siv Marit Ekaas ved flyktningkontoret Karasjok, var åpne om at det til tider kan være svært utfordrende for nyankomne flykninger å innpasse seg i kommunen, og beskrev overgangen som «å komme til en annen verden». De fortalte at det kan være noe lettere for familier å bosette seg i Karasjok da en alt har et nettverk i familien, men at noen av de enslige mennene som har kommet til kommunen har valgt å flytte. Vi ble orientert om tilbud for familier og barn i kommunen, slik som svømming og sportslige aktiviteter for barn etter skoletid, og hvor viktig der er for flyktningene å delta på disse aktivitetene og treffe folk.

Samisk kultur står sterkt i Karasjok, men Dalseng og Ekaas påpekte at i et nasjonalt perspektiv har samer lang erfaring med utfordringer knyttet til å være minoritet. Samiske elever kan oppleve å bli kalt nedsettende ting slik som «lapper» på skolen, på samme måte som MiRA-Senteret har nær kjennskap til at flyktninger og innvandrere opplever å bli kalt diskriminerende ord. Erfaringen med å være en del av en minoritetskultur er noe som kan brukes aktivt for å bygge en bro mellom samer og flyktninger som ankommer kommunen. Flyktningkontoret jobber også med aktiviteter som kan knytte kulturene sammen på andre måter, slik som sy-kvelder der en kan jobbe med tradisjonelle drakter.

Det var viktig for MiRA senteret å utveksle kunnskaper og erfaringer med flyktningkonsulentene, og vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet i fremtiden.

IMG 1154 2