August var en begivenhetsrik måned for MiRA-Senteret med mange spennende aktiviteter. I tillegg til å arrangere rundebordssamtale om integrering, deltok vi både på Arendalsuka og Melafestivalen.

arendal

Sammen mot diskriminering

Arendalsuka ble i år arrangert for 5. gang og MiRA-Senteret var med. Sammen med de øvrige organisasjonene i Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg sto vi på stand og arrangerte et seminar om diskriminering i arbeidslivet med tittelen « Hvordan få til bredere mangfold i arbeidslivet?»

Praksisplass – et nyttig og arbeidskvalifiserende tiltak?

 Erfaringer fra enkeltpersoner som har opplevd å bli utsatt for diskriminering i arbeidslivet var hovedfokuset for seminaret. MiRA-Senteret var sammen med blant annet Norges Handicapforbund og Menneskerettsalliansen representert i panelet og fortalte om minoritetskvinners erfaringer i møte det norske arbeidslivet. I tillegg til erfaringer fra sivilsamfunnet, fikk vi også høre fra LO og Kristiansand kommune om deres arbeid for å fremme mangfold i arbeidslivet.

arendal2En av problemstillingene som ble diskutert under debatten var NAV og deres kvalifiseringsprogram for minoritetskvinner. Praksisplass ble nevnt som et tiltak som kunne vært nyttig for å få flere minoritetskvinner i arbeid, men at vi per i dag ser at mange dessverre ikke får fullt utbytte av denne ordningen. Både på grunn av den flerdimensjonale diskrimineringen som går på tvers av grunnlag som språk, hudfarge, religion, alder mm men også NAVs manglende oppfølging av arbeidsgivere som lar praksisplassperioden gå over for lang tid. Seminaret ble avrundet av Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm som poengterte at vi ikke lenger kan akseptere tilfeller av langvarige praksisplassperioder uten at det leder til videre jobb.

Mangfold og glede på Melafestivalen

I år fylte Melafestivalen 15 år og vi feiret Oslos mangfold sammen med Mela. Fra fredag ettermiddag til sent på søndag kveld var det fullt av liv på årets Melafestival på Rådhusplassen i Oslo. MiRA-Senteret hadde også i år et eget telt på festivalen. Over 200 barn besøkte teltet vårt med hennamaling og smykkelaging som ble organisert av våre frivillige. Det ble også arrangert en tegnekonkurranse med tittelen «Mangfold skaper glede» hvor vi fikk inn flotte kunstverk fra både stor og små.

mela 2melamela3Mela4