Mødre lærer av mødre!

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn har utviklet et viktig tiltak som engasjerer mødre med minoritetsbakgrunn i arbeidet for å bedre barns oppvekstvilkår. Tiltaket er utviklet i samarbeid med Redd Barna, og med støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering og Redd Barna. Støtte fra Barne- likestillings- og integreringsdepartementet og Direktoratet for integrering og mangfold (IMDi) har gjort det mulig å videreføre tiltaket også i 2013.

Familien spiller en avgjørende rolle i barns utvikling, og det finnes mange forskjellige syn på barneoppdragelse. I Norge er fysisk avstraffelse av barn forbudt ved lov. Lovforbudet er relativt nytt, og er et resultat av flere års kunnskaps- og samfunnsutvikling. Fortsatt er oppdragervold en vanlig og akseptabel praksis i mange land. Av verdens nærmere 200 uavhengige stater, er det per i dag kun 32 land som har forbudt fysisk avstraffelse av barn.

Dersom vi skal lykkes med å forebygge vold i barneoppdragelsen i familier med minoritetsbakgrunn, er det viktig å spre kunnskap om hvorfor fysisk avstraffelse av barn er forbudt i Norge, gi informasjon om alternative oppdragerstrategier og verktøy for stressmestring. Gjennom tiltaket ”Mødre som veiledere” spres denne kunnskapen gjennom lokale mødregrupper drevet av frivillige kvinner under tett oppfølging fra MiRA-Senteret. Senteret arrangerer veilederkurs hvor deltakerne får opplæring i å opprette egne mødregrupper på lokalt plan, og tilbyr kurs og samtalegrupper om stressmestring, barneoppdragelse, oppvekstvilkår og hvordan ivareta barns rettigheter.

Veilederkurs tilbys foreløpig kun i Oslo, og deltakerne rekrutteres i Oslo og Akershus. Groruddalen og bydel Søndre Nordstrand er særlige satsningsområder, og de første mødregruppene ble etablert på Grorud og på Mortensrud/Bjørndal allerede i 2011.