Nyere studier viser at stadig flere kvinner med minoritetsbakgrunn lever med drapstrusler og er utsatt for grov vold i nære relasjoner. Hver dag tar kvinner i truende situasjoner kontakt med MiRA-Senteret. I noen tilfeller klarer vi å hjelpe dem ut av voldelige relasjoner og til å få beskyttelse. Men ofte er det vanskelig for voldsofre å få beskyttelse. Mange mangler nødvendige rettigheter. Kvinner uten oppholdstillatelse, eller som kun har midlertidig opphold, har begrensede rettigheter og kan være mer utsatt for vold og overgrep. Kvinner som har norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse, har mye større muligheter til å benytte seg av hjelpeapparatet og komme seg i trygghet før det er for sent. Kvinner uten slike rettigheter opplever seg oftere avskåret fra å kunne oppsøke hjelp og tvinges til å bli i voldelige forhold. I de verste tilfellene fører dette til drap.

MiRA-Senteret inviterer deg til en spennende og innholdsrik dag:

Lørdag 29. november 2014

Tid: fra kl. 10.00 til 16.00

Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz’ gate 7, Oslo

Konferanseavgift: kr. 300 (inklusiv lunsj, te og kaffe)

Konferansen vil fokusere på forskjellige former for vold og drøfte muligheter til å støtte kvinner i prosessen med å komme ut av voldsspiralen. Sett av lørdag 29.november!

Program med foredragsholdere kommer senere.

Påmelding er bindende og sendes til post@mirasenteret.no.

Velkommen!