Kunnskap og utdanning er en sentral kilde til arbeid, selvstendighet og til å forstå demokratiske prosesser, men hvilke muligheter og utfordringer eksisterer ved utdanning og yrkestrening for minoritetskvinner i Norge i dag? Dette setter MiRA-Senteret på dagsorden på nasjonalkonferansen «Utdanning for likestilling og integrering» torsdag 23.november 2017. Meld deg på nå for å sikre deg plass! 

MiRA-Senteret har gleden av å invitere alle interesserte til høstens viktigste konferanse om utdanning og integrering. H.M. Dronning Sonja åpner konferansen og flere nasjonale og internasjonale foredragsholdere skal belyse ulike sider ved betydningen av utdanning for likestilling og integrering av kvinner med minoritetsbakgrunn.

Blant annet kommer leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal som skal diskutere utdanning for alle, med særlig fokus på minoritetskvinner og voksenopplæring. Fauzia Ahmad, førsteamanuensis ved Goldsmiths College Universitetet i London, presenterer sin forskning om minoritetskvinners erfaringer fra høyere utdanning og Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, diskuterer kommuner og fylkeskommuner som inkluderende arbeidsgivere med behov for mangfoldig kompetanse. Målet er å komme frem til effektive tiltak som bidrar til at kvinner med minoritetsbakgrunn med ulike forutsetninger hva gleder utdanning og arbeidserfaring fra sitt hjemland, gis like muligheter til økonomisk selvstendighet.

Det vil også arrangeres to parallelle workshop-sesjoner om tematikken.

Se hele programmet her!

Meld deg på konferansen nå for å sikre deg plass. Konferanseavgift er på kr. 500 og inkluderer lunsj, te og kaffe. Påmeldingen er bindende. Påmeldingsfrist er 16. november. Betalingskonto: 16075552665 merk – konferanse.

Send e-post til post@mirasenteret.no for påmelding.

Velkommen skal du være!