Hverdagsrasismen er helseskadelig!

Det er godt å se at diskusjonen om hverdagsrasismen i sosiale medier har fått en oppblomstring de siste dagene. MiRA magasinet skrev mye om temaet allerede på nittitallet og dokumenterte flere historier fra barnehager, skoler, arbeidsplasser og andre sosiale arenaer. Det er et faktum at både barn og voksne med minoritetsbakgrunn kan oppleve rasisme og rasistisk diskriminering på ulike nivåer. Men vi ser også at hverdagsrasismen ofte er bagatellisert og at virkningene av den ofte er undervurdert av flertallet rundt oss. Fakhra nyhetsbrev bilde

Flere undersøkelser viser at når barn og voksne utsettes for rasistisk mobbing og hets på grunn av hudfarge, kan det ofte få alvorlige helsekonsekvenser. Dersom slike erfaringer og opplevelser av hverdagsrasismen blir undertrykt og nektet en følelsesmessig reaksjon kan det skape psykiske problemer hos enkeltindivider. Det kan også bidra til å forstyrre identitetsutvikling hos noen barn.

Det er viktig å sette navn på hverdagsrasismen slik at den ikke blir tildekket, misoppfattet eller feilplassert i vår hukommelsen. I følge mange fagfolk er barnehager og klasserom noen av de potensielle stedene hvor barn kan bli utsatt for rasisme og mobbing, som kan resultere i skam og skyldfølelse. Mange foreldre med minoritetsbakgrunn streber daglig for å synliggjøre hverdagsrasismen og ofte tar de på seg rollen for å skolere voksne som jobber med deres barn, om konsekvenser av forskjellsbehandling på grunn av hudfarge.

Hverdagsrasismen er en konstant påminnelse på at du er annerledes på en negativ måte. At du kan forandre alt men ikke din egen hudfarge, den kan du aldri forandre. Og du kommer ikke utenom spørsmålet; hva er det med meg og hvorfor ser noen på meg på en annen måte?

Hverdagsrasismen koster samfunnet mye penger sett fra et samfunnsøkonomisk helseperspektiv, men ikke bare det. Hverdagsrasismen har en altfor stor negativ konsekvens for individene som opplever det, at vi ikke kan la dette gå forbi uberørt. Vi må begynne å ta på alvor de store helsemessige konsekvensene hverdagsrasismen kan forårsake både blant barn, unge, vokse, menn og kvinner.