Med over 150 engasjerte tilhørere arrangerte MiRA-Senteret årets viktigste nasjonalkonferanse den 24.november på Håndverkeren i Oslo, om temaer knyttet til sosiale, økonomiske og politiske utfordringer som minoritetskvinner møter på konferansenarbeidsmarkedet.

Tema i år var om minoritetskvinner, likestilling, arbeidsliv og økonomisk selvstendighet og konkrete arbeidslivsutfordringer som minoritetskvinner opplever daglig, under tittelen «Mitt høyeste ønske er å få en jobb!».

Det var et interessant og spennende program med blant annet NAV-direktør Sigrun Vågeng, Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen, forsker Ursula Berge, president i Norges Juristforbund Curt A Lier, forsker Julia Orupabo, og MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, som holdt spennende innlegg om alt fra Julia Orupabomangfold i arbeidslivet, rettigheter, diskriminering, økonomiske selvstendighet og konkrete tiltak for at flere minoritetskvinner skal få delta i arbeidslivet.

Etter et musikalsk innslag av Busi Ncube innledningsvis, kunne konferansen begynne. Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Arbeids- og sosialdepartementet holdt åpningstale, etterfulgt av Fakhra Salimis innlegg om kvinner og økonomisk selvstendighet. Derretter fulgte en presentasjon av MiRA-Senterets mange arbeidsrettede tiltak ved rådgiver Khansa Ali.

NAV-direktør Sigrun Vågeng engasjerte mange med sitt innlegg om hvordan en kan lykkes å få flest mulig inn på arbeidsmarkedet. Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen snakket om fargeblind rekruttering og utfordringer for arbeidsgiverorganisasjoner. Etter hvert innlegg ble det åpnet for en spørsmålsrunde.

Ursula Berge fra Akademikerforbundet SSR påpekte hvor viktig det er at fagforbundene er med på å skape et inkluderende arbeidsliv. Erfaringen fra Sverige var noe flere av tilhørerne pekte på som svært lærerikt og inspirerende. President i Juristforbundet Curt A. Lier snakket om minoriteter og arbeidsliv i et rettighetsperspektiv, og forsker Julia Orupabo holdt et innlegg om egen forskning på etniske minoriteter i omsorgsyrkene.

Curt A Lier Ursula Berge Sigrun Vågeng Vibeke Hammer Madsen 

Varierte temaer og spennende foredragsholdere førte til et stort engasjement som tilhørerne tok med seg videre til workshopene i konferanseprogrammets andre del. Vi hadde to workshops med innledere som likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstøm, Gudrun Lindi ved Samisk Kvinneforum, Hanna Rummelhoff fra JURK, Susan Rakhsh og Aftab Warriach fra NAV. Ved workshopene fikk vi også høre erfaringer fra minoritetskvinner som var i tiltak for å få jobb, som var i søkeprosessen, og som hadde gått fra arbeidsintervju til ansettelse. Workshop

Blant problemstillingene som ble tatt opp var hvordan jobbe for gode ansettelsesprosesser, hvordan forebygge arbeidslivsdiskriminering, hvilke utfordringer møter minoritetskvinner i arbeidslivet og hvordan fungerer forskjellige tiltak for å få kvinner inn i arbeid.

Viktige problemstillinger ble diskutert mellom innledere og tilhørere, og som gjennom erfarings- og kunnskapsutveksling kom frem til gode forslag til tiltak for å styrke minoritetskvinners reelle muligheter på arbeidsmarkedet.

MiRA-Senteret går nå inn i det videre arbeidet for å styrke minoritetskvinners muligheter til økonomisk selvstendighet med ny inspirasjon fra de mange spennende diskusjonene!