MiRA-Senteret inviterer til fagseminar ”Lønnet arbeid eller praksisplass?»:8.mars 7

Tirsdag 31.mai kl. 13.30 til 15.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Det er mange kvinner med minoritetsbakgrunn som har et brennende ønske om å delta i arbeidslivet. Mange kvinner ønsker å sikre seg og sin familie økonomisk uavhengighet. Likevel opplever et svært høyt antall kvinner med minoritetsbakgrunn store vanskeligheter med å få innpass på arbeidsmarkedet, og urovekkende mange går fra praksisplass til praksisplass i årevis uten lønn men med sosial stønad.

Formålet med dette seminaret er å sette søkelys på ulike arbeidslivsutfordringer og foreslå noen konkrete tiltak som vil legge til rette for minoritetskvinners deltagelse i arbeidslivet.

Les mer…