Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år og over hele verden den 10. oktober. Målet med markeringen er å skape åpenhet rundt og kunnskap om psykisk helse.psykisk helse

I Norge markeres dagen to uker før, og to uker etter 10.oktober, og temaet i år er «… fordi livet forandrer seg». Temaet setter fokus på betydningen av endringer og hvordan endringer kan påvirke den psykiske helsen. Endringer kan påvirke en både på det globale plan, som for eksempel økt arbeidsledighet, klimaendringer, krig og migrasjon, diskriminering, og på det personlige plan, som for eksempel overgang fra ung til voksen, skolegang, og endring i sivilstatus. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet, og verdensdagen for psykisk helse vil bidra til at flere får kunnskap om hvordan man kan bli tryggere på seg selv for å håndtere livets forandringer.

MiRA-Senteret deltar hvert år i markeringen av verdensdagen for psykisk helse på ulike videregående skoler. Med flotte arrangementer år etter år, setter skolene fokus på hvor og hvordan elever kan søke hjelp i utfordrende perioder. Årets arrangementer bevisstgjør ungdom på å akseptere at endringer er en naturlig del av livet, og at endringer kan føre til vekst. Samtidig gir skolene elevene kunnskap om at det å kjenne tilhørighet og gjøre meningsfulle aktiviteter er viktig for å få bedre psykisk helse. 

Skolene gjør et godt arbeid, og deltakelse på skolearrangementene er en viktig del av MiRA-Senterets forebyggende helsearbeid.