MiRA-Senteret inviterer til:

Dialogforum for mangfold og integrering

Torsdag 25.august kl. 15:00 til 18:00 på Kulturhuset i Oslo.Dialogforum om integrering

MiRA-Senteret ønsker å skape et dialogforum mellom politikere og det sivile samfunn hvor vi sammen drøfter mangfolds- og integreringsutfordringer.

Det første møtet i dette dialogforumet vil bli arrangert på Kulturhuset i Oslo den 25.august kl. 15:00 i form av en rundebordsamtale. Vi spør politikere med minoritetsbakgrunn om deres visjoner for et mangfoldig og flerkulturelt samfunn.

Politikere fra alle de største politiske partiene er invitert til å diskutere dette aktuelle temaet, sammen med viktige aktører fra det sivile samfunn.

Dialogforumet er gratis og åpent for alle, og vi oppfordrer samtlige samfunnsengasjerte til å delta!  Her gis det anledning til å stille politikerne direkte spørsmål om mangfold og integrering, utveksle erfaringer og bli bedre kjent med hverandre.

Med hensyn til enkel matservering, send gjerne påmelding til aktiviteter@mirasenteret.no eller ring 22 11 69 20. Du er også velkommen uten forhåndspåmelding.

SE PROGRAM HER. 

Se mer informasjon her: https://www.facebook.com/events/523941484456546/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1465479869037590