Statsråd Solveig Horne sertifiserte 14 mødre som veiledere under en sertifiseringsseremoni på MiRA-Senteret denne uken. fifi sertifisering

MiRA-Senteret har i 2014 kurset mødre med minoritetsbakgrunn i alternative oppdragelsesmetoder. Hensikten med kursene er at deltagerne etter hvert vil starter opp egne mødregrupper, og gi informasjon og veiledning til andre kvinner i sine lokalmiljøer.

Gjennom intensiv kursvirksomhet og praktiske trening har vi styrket minoritetskvinners rolle og innsats i arbeidet med å forebygge vold i barneoppdragelsen. Tiltaket Mødre som veiledere har økt mødre med minoritetsbakgrunn sin kunnskap og kompetanse om barns rettigheter og konsekvenser av oppdragervold, hjulpet dem med å mestre stress og styrket kvinnenes nettverk i lokalmiljøet.

Les mer…