Pressemelding!

Statsråd Solveig Horne vil sertifisere kvinner med minoritetsbakgrunn under en seremoni på MiRA Ressurssenter onsdag 28. januar kl. 16.00, i Storgata 38.

MiRA-Senteret har i 2014 kurset mødre med minoritetsbakgrunn i alternative oppdragelsesmetoder. Hensikten med kursene er at deltagerne etter hvert vil starter opp egne mødregrupper, og gi informasjon og veiledning til andre kvinner i sine lokalmiljøer. Gjennom intensiv kursvirksomhet og praktiske trening har vi styrket minoritetskvinners rolle og innsats i arbeidet med å forebygge vold i barneoppdragelsen. Tiltaket Mødre som veiledere har økt mødre med minoritetsbakgrunn sin kunnskap og kompetanse om barns rettigheter og konsekvenser av oppdragervold, hjulpet dem med å mestre stress og styrket kvinnenes nettverk i lokalmiljøet.

MiRA-Senteret har i over 25 år fungert som et nasjonalt ressurssenter på integrerings- og likestillingsfeltet, og jobbet intenst for å synliggjøre og styrke minoritetskvinners deltagelse i det offentlige rom. Senteret tilbyr varierte aktiviteter med rettighetsinformasjon, krisehjelp og veiledning, og ulike kurs om det norske samfunn for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

For mer informasjon, ta kontakt med Fakhra Salimi på mobil 92019962 eller e-post fsalimi@mirasenteret.no / post@mirasenteret.no.