Statsråd Solveig Horne sertifiserte 14 mødre som veiledere under en sertifiseringsseremoni på MiRA-Senteret denne uken. Mødre sertifisering

MiRA-Senteret har i 2014 kurset mødre med minoritetsbakgrunn i alternative oppdragelsesmetoder. Hensikten med kursene er at deltagerne etter hvert vil starter opp egne mødregrupper, og gi informasjon og veiledning til andre kvinner i sine lokalmiljøer. Gjennom intensiv kursvirksomhet og praktiske trening har vi styrket minoritetskvinners rolle og innsats i arbeidet med å forebygge vold i barneoppdragelsen. Tiltaket Mødre som veiledere har økt mødre med minoritetsbakgrunn sin kunnskap og kompetanse om barns rettigheter og konsekvenser av oppdragervold, hjulpet dem med å mestre stress og styrket kvinnenes nettverk i lokalmiljøet.

Under seremonien på MiRA-Senteret fikk mødrene anledning til å dele sine erfaringer med statsråden om utfordringer i arbeidslivet. Det ble en spennende diskusjon om flerdimensjonal diskriminering, vanskeligheter med å få fast jobb og lange perioder fra praksisplass til praksisplass. Kvinnenes hovedbudskap til statsråden var at de så gjerne ønsker å jobbe, men at de strukturelle hindrene er for store. Det må derfor fra politisk hold, utarbeides tiltak som fremmer reelle muligheter på arbeidsmarkedet.

MiRA-Senteret kan med stolthet gratulere alle de engasjerte og dyktige mødrene som nå er godt i gang med å starte egne mødregrupper i sine lokalmiljøer. Vi gleder oss stort til fortsettelsen av Mødre som veiledere i 2015.