MiRA-Senteret har arrangert flere spennende aktiviteter, utflukter og workshops i løpet av juni og juli. Formålet med aktivitetene er å motivere og inspirere kvinner og unge jenter til å utfordre egne grenser og å bidra til økt kunnskap om hva nærmiljøet har å tilby.

Gjennom hele sommeren har MiRA-Senteret holdt et høyt aktivitetsnivå med et bredt utvalg av ulike empowermentrettede aktiviteter for barn, unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Blant annet har vi arrangert tur til Drammensbadet, klatring ved Oslo summerpark, utflukt til Nordre Lindeberg gård, parktur og båttur til Hovedøya med bading, lek og moro. Hensikten med utfluktene er å inspirere kvinnene til utendørsaktiviteter, utfordre grenser og komfortsone, samt bidra til økt kunnskap om hva nærmiljøet har å by på. Dette til stor glede og interesse for de mange engasjerte kvinnene og jentene som har deltatt på MiRA-Senterets aktiviteter gjennom hele sommeren.

Sommeraktiviteter

Kunnskapsgivende workshops med rettighetsinformasjon

MiRA-Senteret har også holdt åpent hus hver onsdag som normalt og arrangert workshops om kropp og seksualitet, forebygging av vold i nære relasjoner og om kjønnslikestilling. Under en av workshopene om kropp og seksualitet, holdt to helsesøstre fra bydel Gamle Oslo foredrag om prevensjonsmidler etterfulgt av en spennende diskusjon om rettigheter og grensesetting hvor både kvinner og unge jenter deltok aktivt. Hensikten med workshopen var å øke bevissthet og kunnskap om forskjellige typer prevensjonsmidler, og å forebygge seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet blant unge jenter.

Klatrepark

MiRA-Senteret arbeider med å forebygge vold på flere plan, hvor empowermentrettede kurs, workshops og rettighetsinformasjon er viktige komponenter i denne satsningen. I løpet av sommeren har MiRA-Senteret arrangert workshops hvor formålet er å forebygge vold, gi rettighetsinformasjon om vold i nære relasjoner og informasjon om hvor man kan oppsøke hjelp. I tillegg er vårt lavterskeltilbud med krisehjelp- og rådgivning åpent gjennom hele sommeren.

For mer informasjon om flere spennende aktiviteter og tilbud ved MiRA-Senteret fremover, send e-post til post@mirasenteret.no eller ring 22 11 69 20.