MiRA-Senteret har i høst jobbet med flere spennende kurs som en del av tilbudet «Mødre som veiledere». Vi har blant annet hatt kurs om kommunikasjon mellom foreldre og barn, rettigheter i arbeidslivet og om helse, kosthold og stressmestring.

Kommunikasjon mellom foreldre og barn har vært et svært populært kurs på MiRA-Senteret denne høsten.  I disse kursene har vi diskutert temaer som grensesetting for barn, mobbing i skolen, opplevelser med å være en minoritet osv. Dette er et diskusjonskurs hvor alle har deltatt aktivt i samtalen, og hvor vi har delt meninger og erfaringer med hverandre. Kurset har blant annet hjulpet oss til å bli mer bevisst på hvordan vi kommuniserer med barn, hvordan vi setter grenser og hvordan vi best kan hjelpe barn som går igjennom ulike faser av barndom og ungdomstid.

Et annet spennende kurs vi har hatt på MiRA-Senteret i høst har handlet om arbeidsliv. Dette har også vært et informasjons- og diskusjonskurs der vi blant annet har arb2

arb1lært om hvilke rettigheter vi har i det norske arbeidslivet, og hvor vi har delt egne erfaringer fra arbeidslivet. Kvinnene har fortalt om både positive og negative erfaringer de har hatt som arbeidstakere, og om hvordan det er å være arbeidssøkende som minoritet i Norge. Vi har blant annet diskutert tema som diskriminering og trakassering, rettigheter i forbindelse med graviditet, problemstillinger knyttet praksisplasser osv.

 Vi har også hatt et lærerikt kurs om helse, kosthold og stressmestring. Kurset har vært både teoretisk og praktisk ved at vi har lært mye om mat og ernæring og om hvordan kroppen fungerer, i tillegg til at vi har gjort en rekke praktiske øvelser som vi kan bruke i hverdagen for å stresse ned. Kurset har også gitt oss kunnskap om ulike typer stress og om hva som skaper stress. Vi har i tillegg fått bedre innsikt i hvordan vi kan jobbe for å ivareta egen helse både fysisk og psykisk, blant annet gjennom sunn kost, aktivitet og avslapningsteknikker.

 Alle kursene i tilbudet «Mødre som veiledere» styrker minoritetskvinners kunnskap om relevante temaer, slik at kvinnene selv kan informere og bistå andre kvinner. På denne måten er «Mødre som veiledere» et empowermentrettet tilbud der kvinner gjennom aktiv deltakelse blir ressurspersoner i eget nærmiljø.