I følge nye tall fra statistisk sentralbyrå, publisert 14.10.2014, er det ingen økning i kontantstøttebruk blant innvandrere til tross for høyere sats.

Den nye kontantstøtteloven fra 2012 innebærer blant annet større beløp til barn i aldersgruppen 13-18 måneder. Motstandere av kontantstøtten har lenge hevdet at støtten er et hinder for likestilling og integrering av innvandrere, ved at den bidrar til å holde innvandrerkvinner borte fra arbeidslivet og at barna ikke lærer seg norsk. Det har også blitt uttrykt bekymring for at høyere kontantstøttesats vil gjøre det mindre attraktivt for innvandrere å jobbe, sammenlignet med å være hjemme med barna, men denne argumentasjonen holder altså ikke lenger mål.

Det er fremdeles flere innvandrere enn ikke-innvandrere som mottar kontantstøtte da de generelt har en svakere arbeidslivstilknytning, spesielt blant kvinner fra land i Asia og Afrika, men den beskjedne økningen i kontantstøttebruk etter den nye ordningen generelt gjelder først og fremst mottakere uten innvandrerbakgrunn. Andelen innvandrere med kontantstøtte har til og med gått ned med 1 prosent ett år etter endringen i loven.