Til neste år, i 2013, er det 100 år siden allmenn stemmerett ble innført, og det skal feires over hele landet! Også på MiRA-Senteret kommer vi til å markere Stemmerettsjubileet, og vi håper dere alle vil være med å feire – og bruke – stemmeretten ved stortingsvalget i 2013. Mann eller kvinne, fattig eller rik, alle har vi rett til å være med å bestemme hvordan landet skal styres!

Stemmerett i Norge ble offisielt innført gjennom Grunnloven i 1814. Men stemmerett var et privilegium forbeholdt rike menn. På 1800-tallet og tidlig 1900-tall skjedde det en gradvis utvikling, hvor man i første rekke utvidet stemmeretten til å gjelde alle menn uavhengig av inntekt. I 1901 fikk også kvinner stemme ved valget, men ikke alle; de fattigste kvinnene fikk fremdeles ikke bruke sin stemme. Først i 1913 fikk alle, både kvinner og menn, fattige og rike, stemmerett ved Stortingsvalgene.

I forkant av stortingsvalget 2013 kommer MiRA-Senteret til å arrangere valgdebatter og opplæring i hvordan kvinner skal stemme. Vi gleder oss!

valg