8. mars: Mot gufs fra fortiden

Årets 8. mars løfter veldig mange følelsesladde debatter om kvinners rettigheter og levekår, og viser tydeligere enn noen gang at ingenrettigheter er vunnet en gang for alle.

Fakhra nyhetsbrev bilde

Kravet om seks timers arbeidsdag har ligget i dvale i lang tid, men har nå blomstret opp igjen. Dette er et viktig krav. Samtidig er det flere tusen minoritetskvinner som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det er en viktig kamp. I vårt samfunn har noen kvinner kommet dit at de ønsker å redusere sin arbeidstid, samtidig som mange kvinner er der at de ikke har arbeid. Begge kamper er viktige, og må kjempes parallelt – uten å komme i veien for hverandre.

MiRA-senteret har lang tradisjon for å delta i markeringen av 8. mars og løfte paroler om særlige utfordringer for minoritetskvinner. Kravet om selvstendig status for innvandrer- og flyktningkvinner og avvikling av 3 årsregelen står høyt på vår dagsorden, likeså parolen ”Kampen mot rasisme er også kvinnekamp”. Den er et viktig gjennomslag i den norske kvinnebevegelsen for minoritetskvinners sammensatte kamp for frihet og mot diskriminering.

«Forsvar abortloven – nei til reservasjonsrett» – hovedparolen for årets 8. marstog er en skremmende påminnelse om at kampen mot kvinneundertrykkelse slettes ikke vinnes en gang for alle. Den ble vedtatt med stort flertall av 8. marskomiteen. Regjeringens ønske om å gi fastleger reservasjonsrett mot å henvise pasienter til abort har skapt et engasjement uten like blant alle som er engasjert i likestillingsspørsmål. Kvinneorganisasjoner ikke minst. MiRA-senteret har alltid kjempet for kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp, sin egen seksualitet og til å velge livspartner selv. Retten til selvbestemt abort er en forutsetning for kvinners adgang til å bestemme over egen seksualitet, egen kropp og mulighet til å gjøre frie valg. Derfor er MiRA-senteret bekymret for utviklingen. Reservasjonsrett for fastlegger er et gufs fra fortiden som setter oss tilbake til tilstanden under kampen for selvbestemt abort på 60- og 70-tallet.

Kvinners kropp og selvbestemmelse er stadig under press og vi oppfordrer alle til å delta i markeringen av 8. mars – er du i Oslo er du hjertelig velkommen til å bli med og gå under vår parole.