8. mars er kvinnenes dag. Hjemme i Norge bruker vi dagen til å feire våre flotte kvinner og det likestilte samfunnet, samtidig som vi går i tog og demonstrerer for å kreve de rettighetene vi mangler. Dessverre finnes det mange land rundt omkring i verden der dette ikke er mulig. Undertrykkelse og vold mot kvinner gir liten grunn til feiring, og å demonstrere i tog er ofte enten ulovlig eller umulig, og kan være livstruende for kvinner som tør å heve sin røst. I solidaritet med alle kvinnene som ikke har mulighet til å si i fra selv vil vi her minne om situasjonen til noen av verdens kvinner i dag. 

globus-gross

 

Kommisjonen som overvåker Kvinnekonvensjonen har slått fast at diskriminering, som er definert i artikkel 1, inkluderer kjønnsbasert vold, inkludert fysisk, psykisk og seksuell vold, trusler, tvang og frihetsberøvelse. Kjønnsbasert vold bryter med flere av artiklene i konvensjonen, uansett om vold er direkte nevnt eller ikke, og uansett om det blir begått av en enkeltperson, gruppe, organisasjon eller stat.

Allikevel vet vi at hver tredje kvinne i verden i dag opplever vold. Om lag hver fjerde kvinne opplever vold i hjemmet, og hver femte kvinne blir voldtatt. Voldt mot kvinner utgjør en global helsetrussel på linje med HIV og AIDS og er en av hovedårsakene til skader og død blant kvinner verden over.

I Norge har det alltid vært straffebud for en del handlinger som i dag går under fellesbetegnelsen vold. I dag er alle former for vold, voldtekt og trakassering ulovlig, uansett gjerningsperson. Kvinners rettigheter skal ivaretas gjennom krisesentre og det norske rettsystemet. Fortsatt er tallene for vold mot kvinner i Norge høye; mer enn hver fjerde kvinne i Norge har opplevd vold i nåværende eller tidligere parforhold. Mellom 9 000 og 10 000 kvinner i Norge blir voldtatt hvert år. Tretti personer ble drept i Norge i 2006. Ti av disse var kvinner som ble drept av partneren sin.

I Pakistan kom det i år endelig en lov som forbyr vold i hjemmet og som beskytter kone og barn, samt ansatte i husholdningen. Tidligere ble vold i hjemmet sett på som en familieaffære. Nå er det imidlertid statens ansvar å handle og straffe utøverne. Selv om loven snart er på plass blir det spennende å se hvordan den vil fungere i praksis. Flere organisasjoner, som Stop Honourkillings, har rapportert en økende trend av vold mot kvinner i Pakistan de siste årene, spesielt når det kommer til vold i hjemmet, voldtekt, drap, syrekasting og brenning.

I Afghanistan i 2009 ble en ny lov innført for sjiamuslimene i landet. De utgjør mellom 10 og 20 % av befolkningen. Loven statuerer blant annet at kvinner ikke kan nekte sine ektemenn samleie og legaliserer med andre ord voldtekt i ekteskapet. Videre forbyr den kvinner å forlate huset alene. I følge Thomson Reuters Foundation var Afghanistan, hvor blant annet 70 til 80 % av kvinner opplever å bli tvangsgiftet, verdens verste land for kvinner i 2011.

DR Kongo er i følge Reuters nummer to på listen over verdens verste land for kvinner. 1 150 kvinner blir voldtatt daglig grunnet konflikten i landet. Voldtatte kvinner blir ofte støtt ut av familien og samfunnet eller så blir de tvunget til å gifte seg med mannen som voldtok dem.

I Nicaragua er vold mot kvinner også økende, selv om dette er lite kjent i resten av verden. I følge Amnesty er det nesten fullstendig straffefrihet for vold mot kvinner; av 6000 voldtekter anmeldt, fører 6-7 % til dom. I 2008 ble en ny lov innført i Nicaragua som gir totalforbud mot abort for alle kvinner og jenter i landet.

I 2011 publiserte Human Rights Watch en rapport om hvordan myndigheter i Tsjetsjenia presser kvinner til å kle seg moderat, etter islamske regler, ved å bifalle vold mot kvinner som ikke følger kleskodene. Brudekidnapping er ikke uvanlig i dette landet. Tradisjonen innebærer at kvinner blir bortført av menn som vil gifte seg med dem, hvorpå mennene så forhandler med familien om giftermål eller løslatelse. I Russland generelt blir, i følge en undersøkelse fra Anna Center, en kvinne drept hver time og en kvinne voldtatt hver halvtime.

I år er hovedparolen i 8. marstoget ”Bekjemp menns vold mot kvinner!”, en flott parole MiRA-Senteret støtter fullt og helt. Når vi nå på torsdag går under denne parolen, husk på alle kvinnene verden over som ønsker å rope denne parolen høyt, men ikke kan, eller tør. Tenk på dem som daglig opplever vold og voldtekt. Bli med i 8. marstoget, ikke bare for kvinnene her i Norge, men i solidaritet med alle kvinner verden over.