Det er utgitt nye rapporter, analyser og artikler om forskjellig likestillingsutfordringer som må ”løses” i 2012 og i årene fremover. Nok en gang ser vi at fokus og konkrete tiltak for å forbedre situasjonen til minoritetskvinner blir perifert i de fleste rapporter. Hva skal til for at de inkluderes mer?

 Kampen for likestilling har kommet langt i Norge, samtidig vi på MiRA- Senteret erfarer at minoritetskvinnene blir hengene etter.   Den 6. mars ønsker MiRA- Senteret å fokusere på de aktuelle likestillingsutfordringene som vi står overfor i 2012.  På Litteraturhuset inviterer vi politikere og feminister til å diskutere likestillingsutfordringene i forhold til minoritetskvinner.  Din deltakelse kan berike diskusjonen og bringe inn nye perspektiver. Vi gleder oss til å se deg på:

Litteraturhuset, tirsdag den 6. mars kl. 1700 til 1900.


MiRA_Billder_div_459